KONTAKTY

Valter Hosnedel
Kalvodova 430/13
Jeseník
tel: +420 737 758 669
info@luxustime.cz
IČ: 67604951
luxustime13@email.cz

Zasíláme i na Slovensko

PROČ NÁŠ OBCHOD

arr3SKVĚLÉ CENYNejnižší ceny ocelových šperků na českém trhu!... arr3Garance vrácení peněz5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ Storno objednávky ze strany kupujícího - dle § 1829 občanského...

AKCE

Cena 299 Kč (13 €)
SKLADEM
Cena 329 Kč (14 €)
SKLADEM
Cena 3 390 Kč (142 €)
SKLADEM

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod www.luxustime.cz - hodinky

Provozovatel:
 
Valter Hosnedel
Kalvodova 430
79001 Jeseník
IČ:67604951

 

PODMÍNKY PRO DODÁNÍ A PLACENÍ ZBOŽÍ

V případě objednání zboží, které jste si

vybrali, mohou nastat následující situace:

  • Zboží je skladem. Informace naleznete u produktu popis DOSTUPNOST

  • Zboží se bude vyskladňovat z centrálního skladu.
  • Zboží se bude objednávat od výrobce.
  • Vyhrazujeme si právo na situaci, kdy zboží není na žádném  skladu a už se nevyrábí. Viz odstavec č.2

 

Ve většině případů jsme schopni stanovenou dobu dodání dodržet. Ve výjimečných případech může dojít ke zdržení, které nemůžeme z naší strany ovlivnit a které se snažíme minimalizovat důvod může být například: dodavatel nemá zboží skladem, ačkoli to uvádí apod.). V případě změny Vás budeme v co nejkratším termínu informovat.

Způsoby plateb:

  • 1. Bankovním převodem na číslo účtu 35-4457350287/0100 (Komerční banka)
  • 2. Platba ze zahraničí: IBAN: cz6601000000354457350287

SWIFT: KOMBCZPPXXX

  • 3. Platba v hotovosti při osobním převzetí

1. KUPNÍ  SMLOUVA

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím e-mailem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. DÁLE ZÁKAZNÍK ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY SOUHLASÍ D DODACÍ LHUTOU ZBOŽÍ A ZAVAZUJE SE TÍMTO ŽE SVOU ZÁSILKU PŘEVEZME OD DORUČOVATELE. tzn. OBJEDNÁVKA JE ZÁVAZNÁ A LZE JI ZRUŠIT DO 24 HODIN OD USKUTEČNĚNÍ A ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY.

 

2. ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO 2. DODACÍ PODMÍNKY, CENY POŠTOVNÉHO A PLATBY

Vyhrazujeme si  právo za určitých nepředvídatelných okolností objednávku zrušit. Těmito okolnostmi je zejména: zboží v okamžiku vyskladnění již není na skladě, zboží již není na skladu dodavatele, dodavatel podstatnou měrou změnil cenu zboží apod. V takových případech je prodávající povinen informovat kupujícího a ten má právo od kupní smlouvy odstoupit.

3. DODACÍ PODMÍNKY, CENY POŠTOVNÉHO A PLATBY

Ceny jsou platné v momentě objednávky. Prodávající si ve vyjímečných případech vyhrazuje právo na změnu ceny. O této skutečnosti bude spotřebitel před expedicí zboží informován a pokud se s prodávajícím nedohodne jinak, může od kupní smlouvy odstoupit. Pro kontrolu bude spotřebiteli zaslán potvrzující e-mail s novými údaji. Daňový doklad spolu se záručním listem a všemi ostatními doklady bude poté kupujícímu zaslán solečně se zakoupeným zbožím. V případě os. převzetí se doklady předávají při zaplacení.

 

OBJEDNÁVKY ZASÍLÁME JAKO

  • BALÍK DO RUKY
  • BALÍK NA POŠTU
  • Česká pošta - doporučená zásilka (při objednávce do 1000,-)

Při placení BANKOVNÍM PŘEVODEM prosím zadávejte jako variabilní symbol číslo objednávky. Do poznámky jméno.

Zboží zasíláme po přijetí objednávky v E-shopu

1. Dobírkou zasíláme zboží okamžitě nebo jak je uvedeno u produktu - dotupnost.

2. Při platbě předem na bankovní účet po přijetí částky na náš bankovní účet Je-li zboží na našem skladu. Je-li zboží skladem u našeho obchodního partnera odesíláme zboží jak je uvedeno u produktu DOSTUPNOST od přijetí objednávky. O jakékoliv výše uvedené situaci Vás budeme informovat e-mailem do 24 hodin od přijetí ojednávky.

(Vyhrazujeme si právo zásilky menších rozměrů např. ocelové šperky apod. odeslat jako doporučené psaní)


Za zpoždění doručení zásilky způsobené Českou poštou neručíme a zákazník je povinen i přes to zásilku vyzvednot! Pokud se jedná například o dárek, který potřebujete doručit do určitého termínu, doporučujeme nakupovat v předstihu!

DOBÍRKOU ZASÍLÁME ZBOŽÍ POUZE V CENĚ KTERÁ NEPŘEVYŠUJE ČÁSTKU 6 000,- Kč. Děkujeme za pochopení!

 

4. ZÁRUČNÍ PODNÍMKY

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
1. zboží odešlete pečlivě zabalené, aby nedošlo k dalšímu poškození.
2. zboží je zákazník povinen reklamovat při první známce poškození, pokud se vady zhoršují dalším užíváním, nelze reklamaci uznat jako oprávněnou.
3. Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:
- vznikne-li škoda při přepravě zboží, za škodu odpovídá dopravce. Více informací zde
- vznikne-li závada nesprávným úžíváním
- při nadměrném opotřebení a úmyslném poškození
- pokud na zboží byly provedeny nežádoucí úpravy a opravy
- není možné uznat vadu chybnou manipulací nebo neodborným zacházením
4. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží je nutné oznámit tuto skutečnost bez odkladů
5. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. Záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy.
Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba, což znamená, že při intenzivním užívání
může být životnost zboží nižší než záruční doba.

Práva ze záruky

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Při případné reklamaci je nutné předložit průkazní material o koupi (daňový doklad - faktura, bez tohoto dokladu reklamace nebude přijmuta a bude na náklady kupující zásilka zaslána zpět) a zárukách, nejlépe kopii prodejního dokladu a originál záručního listu.

Záruční i pozáruční opravy našeho zboží vyřizuje zásadně naše firma, s výjimkou mezinárodních záručních listů, kde výrobní závod zaručuje opravy v různých zemích.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím produktu, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Před odesláním reklamace nás prosím informujte emailem, abychom vaší zásilku
očekávali a nestalo se tak že Vám bude zásilka neiformováním České poštyvrácena.

K reklamaci je nutné doložit doklad o koupi.

Adresa pro vyřízení reklamací:

Valter Hosnedel

Kalvodova 430/13

790 01 Jeseník

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

Storno objednávky ze strany kupujícího - dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že objednávku učiníte po internetu a osobně si svou objednávku vyzvednete v kamenné prodejně.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odešlete vyplněný FORMULÁŘ na emailovou adresu vavin@email.cz

Zásilku doporučujeme pojistit minimálně na její kupní hodnotu.

Před odesláním nás prosím informujte emailem, abychom vaší zásilku
očekávali a nestalo se tak že Vám bude zásilka neiformováním České pošty vrácena.

 

Valter Hosnedel
Kalvodova 430/13
790 01 Jeseník

 

zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, přibalenými dárky zdarma atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit minimálně na jeho kupní hodnotu. Pokud nám zboží dorazí v poškozeném obalu, zásilka nebude přebrána a bude Vám vrácena zpět doručovatelem. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží bez poštovného zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po odeslání zásilky.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Výměna zboží za jiné:

Pokud Vám zboží z nějakoho důvodu nevyhovuje a přejete si vyměnit za jiné, pošlete nám zboží zpět společně s kopií dokladu a na kopii připište za jaké zboží si přejete původní vyměnit. Zboží Vám vyměníme a co nejrychleji pošleme. Při výměně hradí poštovné zákazník 99,-Kč

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky souhlasíte s používáním vašich osobních údajů. K doručení zboží k vám potřebujeme znát tyto údaje. Jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, emailovou adresu a telefonní číslo. Respektujeme vaše soukromí a proto je údajů minimum a tyto data chráníme před zneužitím. Tyto údaje jsou pro doručení zboží nezbytné. Za problémy vzniklé nesprávným či neúplným vyplnění údajů neneseme odpovědnost. Prohlašujeme, že veškeré údaje jsou uloženy v naší databázy a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000sb. Tyto údaje nikomu dalšímu neposkytujeme a s údaji nakládají pouze odpovědné osoby. Údaje kdykoliv odstraníme bude-li o to požádáno.

REGISTRACE ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních udajů)

 

7. STORNO OBJEDNÁVKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).

Platné ke dni 1.1.2014

 


Kopírování obsahu stránek LUXUSTIME.cz

Obsah stránek smíte užívat pouze k vlastní potřebě. Obsah zkopírovaný z těchto stránek bez souhlasu majitele nesmíte užívat pro komerční potřeby!